Tlf: 69 12 69 00   –  Se åpningstider
Arbeidshelse og målrettede helsekontroller
php1
Helsekontroll

Målrettede helsekontroller er et viktig verktøy for å ha en oversikt over helsen til arbeidstakere som kan være utsatt for helserisiko på grunn av risikoer i arbeidsmiljøet. Ved å jevnlig gjennomføre helsekontroller vil man kunne oppdage endringer i helsen til arbeidstakeren og man kan iverksette tiltak for å forebygge den bakenforliggende årsaken.

Målrettet helsekontroll utføres etter bestemmelsene i Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning kap 14, og egnet helsekontroll utføres i samsvar med Forskrift om utførelse av arbeid når arbeidstakerne utsettes for:
- farlige kjemikalier, jf. kapittel 3,
- støv med asbestfiber, jf. kapittel 4,
- biologiske faktorer, jf. kapittel 6,
- støy eller mekaniske vibrasjoner, jf. kapittel 14,
- ioniserende stråling, jf. kapittel 15,
- kunstig optisk stråling, jf. kapittel 16,
- elektromagnetisk felt, jf. kapittel 16A,
- arbeid under vann eller økt omgivende trykk, jf. kapittel 26,
- gass, støv eller andre helseskadelige forhold ved bergarbeid, jf. kapittel 27.

I tillegg skal arbeidstakere som arbeider mye ved dataskjerm skal få tilbud om egnet undersøkelse av syn, og arbeidstakere som hovedsakelig jobber natt skal i henhold til AML §10-11 få tilbud om helsekontroll.

Helsekontrollene vil utføres av lege eller under kontroll av lege. Omfanget og hyppighet av helsekontrollen vil vurderes ut fra risikoene arbeidstaker eksponeres for og mulige helseeffekter.


Arbeidsmedisinsk poliklinikk

Vi kan tilbyr konsultasjoner for behandling og oppfølging av arbeidsrelaterte skader/plager som har hovedårsak de ansattes arbeidsmiljø. Ut fra utredning vil det også gis veiledning i forebyggende tiltak for å eliminere eller fjerne risikoene i arbeidsmiljøet som er årsak til plagene.

Aktuell kompetanse:
- Lege
- Fysioterapaut
- HMS-rådgiver
- Yrkeshygieniker
 
I tillegg vil vi kunne tilby:
- Vaksinering av ansatte som er utsatt for smitterisiko på arbeidsplass
- Influensavaksine
- Gravide: undersøkelse hos gynekolog mtp risiko i forhold til eksponering
- Kvinner over 40 år: undersøkelse hos gynekolog mtp overgangsplager/underlivsplager
- Menn over 50: undersøkelse hos urolog mtp overgangsplager/prostatakreft

Gravide samt kvinner og menn med overgangsplager kan gi plager som fører til sykefravær. Ved å tilby undersøkelse av disse gruppene kan man oppdage dette i et tidlig stadie og sette i gang forebyggende tiltak eller eventuell behandling som bidrar til at man unngår sykemelding.

Ved akutte nødsituasjoner på arbeidsplassen må man henvende seg til legevakt/nødetater, i tillegg bør bedriftshelsetjenesten varsles for videre oppfølging av hendelsen.
Ta kontakt
Vi ønsker en helsekontroll
Relaterte nyheter
80313958_742526182897969_4162168290187149312_n
19.12.2019 13:46
Oppdaterte priser og masse velvære nyheter
Les mer
79842408_434577407212946_6758616556244041728_n
17.12.2019 12:34
Vi feirer nytt år med nyttårskampanje
Les mer
78964863_433568130864657_8095117246688395264_n
12.12.2019 10:56
Som vanlig er det full gass også i julen
Les mer
gentest
28.11.2019 14:05
Gentestene er endelig tilbake
Les mer
Relaterte sider
Systematisk HMS-arbeid
Yrkeshygiene
Ergonomi
Arbeidshelse og målrettede helsekontroller
Psykososialt og organisatorisk arbeidsmiljø
Helse og livsstil- TIlleggstjeneste
Sykefraværsoppfølging og tilrettelegging
Bedriftsavtale
Vil din bedrift samarbeide?
Trening for alle
Uansett hvilken motivasjon du har for å begynne å trene, kan Sports Club Sarpsborg bistå deg og hjelpe deg til å nå dine mål.
Se treningstilbud
Meld på
GRATIS PERSONLIG HELSEPLAN
Kontakt oss i dag, og vi gir deg en uforpliktende helse-kartlegging (personlig helseplan) til en verdi av kr. 500,-
En personlig helseplan hjelper oss å tilrettelegge et riktig tilbud for deg, slik at du øker sannsyngheten for at du skal nå dine helsemål.
Motta min uforpliktende gratistime