Tlf: 69 12 69 00   –  Se åpningstider
Arbeidsplassvurdering
php1
Arbeidsplassvurdering

Behovet for en arbeidsplassvurdering er stadig økende, og flere bedrifter ønsker å ta kollegaenes helse mer på alvor. En arbeidsplassvurdering er hensiktsmessig der det er en arbeidstager som er eller står i fare for å bli sykemeldt pga muskel/skjelettplager. En kvalifisert ergonomisk utdannet fysioterapeut gjør en personlig kartlegging av arbeidsstasjon, utformer rapport med forslag til tiltak på system og personnivå.  

For hvilke bedrifter gjelder denne ordningen?
Arbeidsplassvurdering er et tilbud til deg som mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger eller som står i fare for å bli sykmeldt. Ordningen gjelder ikke ansatte i virksomheter som har egen bedriftshelsetjeneste, eller er tilknyttet fellesordning.
Du, arbeidsgiver, sykmelder eller NAV kan ta initiativ til arbeidsplassvurdering.

Hvis du er ansatt i en IA-virksomhet, kan arbeidsgiver søke om forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter til arbeidsplassvurdering. Arbeidsgiver kan kontakte en fysioterapeut eller ergoterapeut som oppfyller kompetansekravet om å kunne tilby arbeidsplassvurdering.

Etter oppdraget er gjennomført kan arbeidsgiver sende utfylt blankett NAV 08-07.14, Refusjonskrav med evaluering – forebyggings- og tilretteleggingstilskudd for IA-virksomheter til NAV.

Hvis du ikke er ansatt i en IA-virksomhet er det NAV-kontoret som rekvirerer arbeidsplassvurdering etter avtale med deg og arbeidsgiver. Deretter avtaler du direkte med fysioterapeuten eller ergoterapeuten tid for funksjonsundersøkelse og arbeidsplassbesøk. Du har selv ansvar for å informere arbeidsgiveren, og for eventuell kontakt med tillitsvalgte eller verneombud.

Fysioterapeuten/ergoterapeuten sender deretter rapport med regning til den som har rekvirert arbeidsplassvurdering.

Når?
Er hensiktsmessig der det er en arbeidstager som er eller står i fare for å bli sykemeldt pga muskel/skjelettplager.

Hvorfor?
Tilrettelegging for en enkeltperson kan hjelpe til at en ansatt forkorter eller unngår sykemelding. Ved å sette inn tiltak på systemnivå kan man forhindre at andre ansatte får lignende plager.

Hvordan?
En fysioterapeut med spesialkompetanse i ergonomi kommer til arbeidsplassen og gjør en personlig kartlegging av arbeidsstasjon. Man har gjerne en samtale med arbeidstaker og arbeidsgiver om situasjonen, og utformer med bakgrunn i dette en rapport med forslag til tiltak på system- og personnivå.  

Kontakt oss for hjelp
Har du noen spørsmål, eller trenger du eller noen av dine ansatte hjelp? Vi har godkjent fysioterapeut, som kan bistå.

Ta kontakt vår fysioterapeut direkte under via e-post, eller henvend deg til oss via linken så kontakter vi deg:
heidi@sportsclubsarpsborg.no

Ser frem i mot å høre fra deg!
Vi ønsker en arbeidsplassvurdering
For andre henvendelser
Relaterte nyheter
35236902 10103121313973865 262017245851418624 n
16.06.2018 22:24
Bli med på årets store golf-eventeyr - Morgenfuglen
Les mer
klokke
13.06.2018 22:26
Fremdriftsplan - 2 dager igjen
Les mer
scs
11.06.2018 18:55
Oppdatert fremdriftsplan mandag 11.06
Les mer
long way
10.06.2018 21:41
Fremdriftsplanen den siste store arbeidsuken
Les mer
Relaterte sider
Om Bedriftsehelsetjenesten
TIlleggstjeneste Bedriftshelsetjeneste
Bedriftsavtale
Arbeidsplassvurdering
Arbeidsplasskartlegging
Kartlegging av ansatte/bedriften
Vil din bedrift samarbeide?
Trening for alle
Uansett hvilken motivasjon du har for å begynne å trene, kan Sports Club Sarpsborg bistå deg og hjelpe deg til å nå dine mål.
Se treningstilbud
Meld på
GRATIS PERSONLIG HELSEPLAN
Kontakt oss i dag, og vi gir deg en uforpliktende helse-kartlegging (personlig helseplan) til en verdi av kr. 500,-
En personlig helseplan hjelper oss å tilrettelegge et riktig tilbud for deg, slik at du øker sannsyngheten for at du skal nå dine helsemål.
Motta min uforpliktende gratistime